Dotazník spokojnosti pacientov
 
Overil si lekár alebo sestra Vašu totožnosť pred začatím vyšetrenia?
Áno                Nie                 Neviem
 
 
Hovoril s Vami lekár spôsobom, ktorému ste rozumeli?
Áno                Nie                 Neviem
 
 
Bol lekár ochotný odpovedať na Vaše otázky?
Áno                Nie                 Neviem
 
 
Boli ste spokojný s podaním informácie o Vašom zdravotnom stave a poskytnutom vyšetrení?
Áno                Nie                 Neviem
 
 
Boli ste spokojný s podaním informácie o spôsobe Vašej liečby a s ďalším odporúčaním?
Áno                Nie                 Neviem
 
 
Boli ste spokojný so správaním lekára?
Áno                Nie                 Neviem
 
 
Boli ste spokojný so správaním sestry?
Áno                Nie                 Neviem
 
Ako dlho ste čakali na termín vyšetrenia? Bola pre Vás dĺžka čakania na termín vyšetrenia prijateľná? 
Áno                Nie                 Neviem
 
Sú pre Vás ordinačné hodiny ambulancie vyhovujúce?
Áno                Nie                 Neviem

Vyplnený dotazník pošlite prosím na adresu : Zubná ambulancia, Súhradka 465/38, Lednické Rovne 02061