Informácia o právach pacientov

Informácia o právach pacientov   Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na: správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity, informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu, podanie žiadosti o poskytnute výpisu zo zdravotnej dokumentácii a na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie (v rámci nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie má právo…

Read More